Kuonan Metsästysseuran logo
Etusivu
Tapahtumia
Rakennus-
projekti
Hallinto
Kennel-
toiminta
Seuran
säännöt
Metsästys-
lainsäädäntö
Hirviporukka
Kartat
Pöytäkirjat
Saalistilasto
Linkit
Palaute

Pöytäkirjoja

KESÄKOKOUS 8.8.2021

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 8.8.2021

KESÄKOKOUS

Aika: 8.8.2021 klo 19.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 16 seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Kaarlo Kopola avasi kokouksen.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola, sihteeriksi Kirsi Reiman, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Salomo Vesamäki ja Mikael Vesamäki.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Päätettiin metsästysajoiksi valtionajat.
6. Päätettiin kauden saaliskiintiöiksi seuraavaa: Suositus maksimissaan 6 teertä/jäsen. Nevoilta saa ampua maksimissaan 2 teertä/pv, 1 metsolintu/jäsen, 1 kauris/jäsen. Kaadetusta kauriista tehtävä välittömästi ilmoitus seuran puheenjohtalle Kaarlo Kopolalle.
7. Päätettiin pitää vieraslupien hinnat ennallaan. 15€/pv, 50€/vko, 100€/kausi.Päivä- ja viikkoluvan ostaneella tulee olla seuran jäsen metsällä mukana ja saalis vähennetään isännän kiintiöstä. Kausiluvan ostanut saa omat kiintiöt. Metsäkanalinnunpyynnin loputtua myydään jäniskausilupia 50€, joka kattaa myös turkisluvan. Turkislupa erikseen 20€.
8. . Päätettiin pitää rauhoitusalueet ennallaan, rauhoitusalueena on Emman puiston alue. Turvetuotantoalue on rauhoitettu metsäkanalintujen metsästämiseltä, lisäksi metsäkanalintujen metsästäminen pelloilta kielletään.
9. Hyväksyttiin koejäseniksi Henrik Leskelä ja Miko Saari.
10. . Hyväksyttiin Haapajärven kennelseuran koemaastoanomus.
11. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kaarlo Kopola Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Salomo Vesamäki Mikael Vesamäki
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

VUOSIKOKOUS 8.8.2021

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 27.2.2020

VUOSIKOKOUS

Aika: 8.8.2021 klo 18.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 16 seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Kaarlo Kopola avasi kokouksen.
2.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Esitettiin seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2020.
6. Päätettiin hyväksyä tilit ja vahvistettiin tilinpäätös.
7. Päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle.
8. Toimitettiin johtokunnan jäsenten vaali alkaneelle kaudelle. Erovuoroiset Joel Vesamäki ja Jalmari Oikarainen jatkavat molemmat johtokunnassa.
9. Toimitettiin johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali alkaneelle kaudelle. Kaarlo Kopola jatkaa puheenjohtajana ja Joel Vesamäki varapuheenjohtajana.
10. Toimitettiin kahden toiminnantarkastajan ja heidän varamiestensä vaali alkaneelle kaudelle. Päätettiin, että Antero Heiska ja Unto Vesamäki jatkavat toiminnantarkastajina ja varamiehinä jatkavat Juha Tossavainen ja Esko Peltoniemi.
11. Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2021. Vuosi-, kesä- ja hirvikokous, johtokunnan kokouksia, karhupalaveri, jäniksenpyyntikilpailu, riistakolmiolaskenta.
12. Vahvistettiin vuoden 2021 tulo- ja menoarvio.
13. . Päätettiin pitää seuran liittymis- ja jäsenmaksu ennallaan, 20€ ja 25€.
14. Hyväksyttiin yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi Esa Myllylahti, Samuli Jussila, Kaisa-Mari Juntunen, Henrik Leskelä ja Miko Saari. Hyväksyttiin koejäseniksi Erik Pernu, Leevi Nikula, Tuomas Tiitto, Sari Marin, Jukka Remes.
15. . Päätettiin rakentaa Kiusaan kota/laavu, myönnettiin rakennushankkeeseen 5000€. Päätettiin tukea Kuonan- ja Koposperän kylätoimikuntia. Päätettiin lahjoittaa Kuonan kylätoimikunnalle 1000€ jääkiekkokaukalon pinnan hankintaan, lisäksi päätimme lahjoittaa Koposperän kylätoimikunnalle 1000€.
16. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kaarlo Kopola Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Salomo Vesamäki Mikael Vesamäki
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

KESÄKOKOUS 2.8.2020

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 2.8.2020

KESÄKOKOUS

Aika: 2.8.2020 klo 18.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 20 seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Kaarlo Kopola avasi kokouksen.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola ja sihteeriksi Kirsi Reiman.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Joel Vesamäki ja Juhana Vesamäki.
5. Päätettiin metsästysajoiksi valtionajat.
6. . Päätettiin kauden saaliskiintiöiksi seuraavaa: suositus 6 teertä/jäsen, nevoilta saa jatkossa ampua maksimissaan 2 teertä/päivä. 1 metsolintu/jäsen, 1 kauris/jäsen (ammutusta kauriista tehtävä välittömästi ilmoitus puheenjohtaja Kaarlo Kopolalle).
7. Päätettiin vieraslupien hinnoiksi 15€/pvä, 50€/viikko, 100€/kausi. Päivä ja viikkoluvan ostaneilla tulee olla seuran jäsen mukana ja saalis vähennetään isännän kiintiöstä, kausiluvan ostanut saa omat kiintiöt. Metsäkanalinnunpyynnin loputtua myydään jäniskausilupia 50€, joka kattaa myös turkisluvan. Turkislupa erikseen 20€.
8. Päätettiin rauhoitusalueeksi Emman puiston alue ( Kassarantien-pikitien-Ojapuhdontien-Koskenperäntien-Korven niittytien-Pyhtilän pellonrajaa tikkuniityn tiehen oleva alue ), turvetuotantoalue on rauhoitettu metsäkanalintujen metsästämiseltä, lisäksi metsäkanalintujen metsästys pelloilta kielletään.
9. Hyväksyttiin koejäseniksi Henrik Leskelä ja Miko Saari.
10. Hyväksyttiin Haapajärven Kennelseuran ry:n koemaastoanomus.
11. Valittiin riistakolmiolaskentoihin 3 vastuuhenkilöä: Juha Tossavainen, Joel Vesamäki ja Joona Niemikorpi.
12. Keskusteltiin karhunpyynnistä, puheenjohtaja muistutti hyvistä metsästystavoista, compack illasta jne.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kaarlo Kopola Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Joel Vesamäki Juhana Vesamäki
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

VUOSIKOKOUS 27.2.2020

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 27.2.2020

VUOSIKOKOUS

Aika: 27.2.2020 klo 19.00
Paikka: Väliojan koulu
Läsnä: 16 seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Kaarlo Kopola avasi kokouksen.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola, sihteeriksi Kirsi Reiman. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jorma Rönkkö ja Joona Niemikorpi.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Esitettiin seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2019.
6. Päätettiin hyväksyä tilit ja vahvistettiin tilinpäätös.
7. Päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle.
8. Toimitettiin johtokunnan jäsenten vaali alkaneelle kaudelle. Erovuorossa Esko Rantala ja Esko Myllylahti. Päätettiin, että Esko Rantala jatkaa edelleen johtokunnassa ja Esko Myllylahden tilalle valittiin Jorma Rönkkö.
9. Toimitettiin johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali. Valittiin puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola ja varapuheenjohtajaksi Joel Vesamäki.
10. Valittiin toiminnantarkastajiksi Unto Vesamäki ja Antero Heiska ja heidän varalleen Juha Tossavainen ja Esko Peltoniemi.
11. Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2020.
12. Vahvistettiin vuoden 2020 tulo- ja menoarvio.
13. Päätettiin pitää seuran liittymis- ja jäsenmaksut samana 20€ ja 25€.
14. Hyväksyttiin yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi: Teemu Heikkilä, Severi Tulppo, Sakari Tulppo, Eino Nikula, Päivi Peltoniemi, Oskari Tossavainen, Miro Puranen, Emma Kaikkonen ja Mikko Nikula. Hyväksyttiin koejäseniksi: Esa Myllylahti, Samuli Jussila ja Kaisa-Mari Juntunen.
15. Muita asiota: Päätettiin järjestää tulevana kesänä haulikonammuntapäivä. Puuhahenkilöiksi valittiin Miikka Reiman, Kirsi Reiman ja Jalmari Oikarainen, päivästä informoidaan myöhemmin. Seura maksaa radan käytön ja kiekot, ampuja tuo mukanaan omat haulikonpanokset. Päätettiin myös antaa johtokunnalle valtuudet järjestää aktiivijäsenille jonkunlainen virkistysreissu esim. erämessuille tai muuhun metsästysharrastukseen liittyvään, ajankohdasta ja tapahtumasta informoidaan myöhemmin.
16. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kaarlo Kopola Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Jorma Rönkkö Joona Niemikorpi
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

KESÄKOKOUS 1.8.2019

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 1.8.2019

KESÄKOKOUS

Aika: 1.8.2019 klo 19.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: ? seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Kaarlo Kopola avasi kokouksen.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola ja sihteeriksi Kirsi Reiman.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kauko Välioja ja Pentti Ampula.
5. Päätettiin metsästysajoiksi valtionajat.
6. Päätettiin kauden saaliskiintiöiksi 1 metsolintu ja 10 teertä/jäsen, 1 kauris/jäsen (ammutusta kauriista tehtävä ilmoitus Kaarlo Kopolalle). Metsäkanalinnunpyynnin loputtua myydään jäniskausilupia 50€, joka kattaa myös turkisluvan.Turkislupa erikseen 20€.
7. Päätettiin vieraslupien hinnoiksi 15€/pvä, 50€/vko, 100€/kausi. Päivä ja viikkoluvan ostaneilla tulee olla seuran jäsen mukana ja saalis vähennetään isännän kiintiöstä, kausiluvan ostanut saa omat kiintiöt.
8. Päätettiin rauhoitusalueeksi Kassarantien-pikitien-Ojapuhdontien-Koskenperäntien- Korven niittytien-Pyhtilän pellonrajaa tikkuniityn tiehen oleva alue, turvetuotantoalue on rauhoitettu metsäkanalinnuilta, metsäkanalintujen metsästys pelloilta kielletään.
9. Hyväksyttiin koejäseniksi Oskari Tossavainen, Miro Puranen, Emma Kaikkonen ja Mikko Nikula.
10. Hyväksyttiin Haapajärven Kennelseuran koemaastoanomus.
11. Valittiin riistakolmiolaskentoihin 3 vastuuhenkilöä: Juha Tossavainen, Joel Vesamäki ja Joona Niemikorpi.
12. Keskusteltiin karhunpyyntipalaverista, ammunnoista, riistakolmiolaskennoista.
13. Kokouksen puheenjohtaja Kaarlo Kopola päätti kokouksen.

Kaarlo Kopola Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Kauko Välioja Pentti Ampula
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

VUOSIKOKOUS 22.2.2019

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 22.2.2019

VUOSIKOKOUS

Aika: 22.2.2019 klo 18.00
Paikka: Väliojan koulu
Läsnä: 9 seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Kaarlo Kopola avasi kokouksen.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola, sihteeriksi Kirsi Reiman, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Juha Tossavainen ja Pentti Ampula.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Esitettiin seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2018.
6. Päätettiin hyväksyä tilit ja vahvistettiin tilinpäätös.
7. Päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle.
8. Toimitettiin johtokunnan jäsenten vaali alkaneelle kaudelle. Erovuorossa Joona Niemikorpi ja Sauli Sornikoski, päätettiin että molemmat jatkavat johtokunnassa.
9. Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola ja varapuheenjohtajaksi Joel Vesamäki.
10. Valittiin toiminnantarkastajiksi Unto Vesamäki ja Antero Heiska, varalle Esko Peltoniemi ja Juha Tossavainen.
11. Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2019.
12. Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2019.
13. Päätettiin pitää seuran jäsen- ja liittymismaksut ennallaan.
14. Hyväksyttiin varsinaisiksi jäseniksi Juho Saari, Niklas Holmström, Teemu Holmström, Antton Holmström, Topi Särkiniemi, Veeti Rantala, Jonne Myllylahti ja Miio Niemikorpi. Hyväksyttiin koejäseniksi Teemu Heikkilä, Severi Tulppo, Sakari Tulppo, Eino Nikula ja Päivi Peltoniemi. Tapio Katajalan jäsenanomus hylättiin.
15. Käsiteltiin maanvuokrasopimus Haapajärven Välikankaan Tuulivoima Oy:lle. Puheenjohtaja Kaarlo Kopola jääväsi itsensä maanvuokrasopimus keskustelusta ja päätöksestä. Päätettiin yksimielisesti hylätä sopimusesitys ja pitäytyä aikasemmissa kokouspäätöksissä.
16. Muita asioita: Keskusteltiin villisian pyynnistä. Jatkossa tehtäisiin seurojen välistä yhteistyötä ja pyydettäisiin porukalla yli rajojen vieraskortteja lunastamatta.
17. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kaarlo Kopola Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Juha Tossavainen Pentti Ampula
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

KESÄKOKOUS 3.8.2018

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 3.8.2018

KESÄKOKOUS

Aika: 6.8.2017 klo 18.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 17 seuran jäsentä

1. Varapuheenjohtaja Joel Vesamäki avasi kokouksen.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Joel Vesamäki ja sihteeriksi Kirsi Reiman.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Joona Niemikorpi ja Esko Rantala.
5. Päätettiin metsästysajoiksi valtionajat.
6. Päätettiin saaliskiintiöiksi 1 metsolintu ja 5 teertä/jäsen, 1 kauris/jäsen. Kaadetusta kauriista on tehtävä ilmoitus Kaarlo Kopolalle.
7. Päätettiin vieraslupien hinnoiksi 15€/pvä, 50€/vko, 100€/kausi, turkislupa 20€. Lisäksi linnunpyynnin päätyttyä voi ostaa jäniskausiluvan 50€:lla.
8. Päätettiin pitää rauhoitusalueet ennallaan.
9. Hyväksyttiin koejäseniksi Särkiniemi Topi, Rantala Veeti, Myllylahti Jonne ja Niemikorpi Miio. Lisäksi päätettiin myöntää Herkko Kautiaiselle vuosikortti.
10. Hyväksyttiin Haapajärven kennelseura ry:n koemaastoanomus. Lisäksi tarvittaessa myönnetään maastoja yhden päivän kokeita varten.
11. Jalmari Oikarainen kertoi Haapajärven, Kärsämäen ja Pyhäjärven alueelle myönnetystä karhuluvasta. Karhu kokoontuminen pidetään su 12.8 klo 12.00 Antinkallion ampumaradalla.
12. Kokouksen puheenjohtaja Joel Vesamäki päätti kokouksen.

Joel Vesamäki Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Joona Niemikorpi Esko Rantala
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

VUOSIKOKOUS 23.2.2018

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 23.2.2018

VUOSIKOKOUS

Aika: 23.2.2018 klo 18.00
Paikka: Väliojan koulu
Läsnä: 16 seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Kaarlo Kopola avasi kokouksen.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola, sihteeriksi Kirsi Pesonen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mauno Soininen ja Kauko Välioja.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Esitettiin seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2017.
6. Päätettiin hyväksyä tilit ja vahvistettiin tilinpäätös.
7. Päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle.
8. Toimitettiin johtokunnan jäsenten vaali alkaneelle kaudelle. Erovuorossa Kirsi Reiman ja Lauri Ylitalo. Molemmat jatkavat ja lisäksi valittiin johtokuntaan uutena jäsenenä Jalmari Oikarainen.
9. Toimitettiin johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali alkaneelle kaudelle. Kopola Kaarlo jatkaa puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana Joel Vesamäki.
10. Valittiin toiminnantarkastajiksi Unto Vesamäki ja Antero Heiska. Heidän varalleen valittiin Juha Tossavainen ja Esko Peltoniemi.
11. Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2018. Vuosi-, kesä-, ja hirvikokous, johtokunnan kokouksia, ilveksenpyynti, ammuntoja, yhteislupakokouksia, jäniskisa, riistakolmiolaskentoja, riistanhoitoa.
12. Vahvistettiin vuoden 2018 tulo- ja menoarvio.
13. Päätettiin pitää seuran jäsen- ja liittymismaksut ennallaan 20€ ja 25€.
14. Hyväksyttiin yhdistyksen uusiksi jäseniksi Jalmari Oikarainen, Annukka Honkanen ja Juhani Niemi. Hyväksyttiin koejäseneiksi Juho Saari, Niklas Holmström, Teemu Holmström ja Antton Holmström.
15. Valittiin seuran uudeksi rahastonhoitajaksi Jalmari Oikarainen. Täten päätettiin myöntää Jalmari Oikaraiselle (061291-149U) täydet seuran tilien käyttö- ja nimenkirjoitusoikeudet.
16. Keskusteltiin kosteikkohankkeesta ja Kutukankaan mahdollisista talkoista. Luovutettiin uusi hirviammuntojen kiertopalkinto Joona Niemikorvelle.
17. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kaarlo Kopola Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Mauno Soininen Kauko Välioja
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

KESÄKOKOUS 6.8.2017

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 6.8.2017

KESÄKOKOUS

Aika: 6.8.2017 klo 18.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 21 seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Kaarlo Kopola avasi kokouksen.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola ja sihteeriksi Kirsi Reiman.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Esko Myllylahti ja Joona Niemikorpi.
5. Päätettiin metsästysajoiksi valtionajat.
6. Päätettiin saaliskiintiöiksi 3 teertä ja 1 metsolintu/per jäsen. 3 kaurislupaa Koposperän puolelta ja 3 kaurislupaa Kuonan puolelta, 1/per jäsen. Ammutusta kauriista on tehtävä välittömästi ilmoitus puheenjohtaja Kaarlo Kopolalle p.044 5386373.
7. Rauhoitusalueet päätettiin pitää ennallaan ( Koposperän kylän oikea puoli, vanha rauhoitusalue, Kassaran-vanhantien ja Koskenperän välinen alue, Turvetuotantoalue rauhoitettu kanalinnuilta).
8. Päätettiin vieraslupien hinnoiksi 15€/pvä, 50€/vko, 100€/kausi ja turkislupa 20€. Lisäksi linnunpyynnin päätyttyä voi ostaa jäniskausiluvan 50€:lla.
9. Päätettiin, että jatkossa vieraskortit voi ostaa netin kautta.
10. Päätettiin hyväksyä koejäseniksi Annukka Honkanen ja Juhani Niemi.
11. Hyväksyttiin Haapajärven kennelseura ry:n koemaastoanomus.
12. Päätettiin myöntää Ahveroisen kunnostukseen 200€ pressujen ostoon. Päätettiin rakentaa varasto seuran tontille. Hankkeen vetäjiksi nimettiin Mikko Åvist, Pentti Ampula, Lauri Ylitalo ja Kauko Välioja.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kaarlo Kopola Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Pentti Pesonen Jorma Rönkkö
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

VUOSIKOKOUS 24.2.2017

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 24.2.2017

VUOSIKOKOUS

Aika: 24.2.2017 klo 18.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 24 seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Kaarlo Kopola avasi kokouksen.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola, sihteeriksi Kirsi Pesonen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kauko Välioja ja Juha Tossavainen.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Esitettiin seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2016.
6. Päätettiin jättää tilit hyväksymättä ja tilinpäätöstä ei vahvistettu.
7. Päätettiin olla myöntämättä vastuuvapautta johtokunnalle.
8. Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola ja varapuheenjohtajaksi Joel Vesamäki.
9. Valittiin toiminnantarkastajiksi alkaneelle kaudelle Unto Vesamäki ja Antero Heiska, heidän varamiehikseen Juha Tossavainen ja Esko Peltoniemi.
10. Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2017. Riistanhoitotöitä, vuosikokous, ammuntojen järjestämistä, jäniskisa, ilveksenpyynti, yhteislupakokous, riistakolmiolaskentoja, kesäkokous, hirvikokous, johtokunnan kokouksia, hirvipeijaiset.
11. Päätettiin pitää seuran liittymis- ja jäsenmaksuksut ennallaan 20 euroa ja 25 euroa.
12. Hyväksyttiin varsinaisiksi jäseniksi Aikkila Tuomas, Korhonen Simo, Ikonen Sonja, Hietala Jenni, Leppänen Joonatan ja Myllylahti Kristian. Koejäseneksi valittiin Oikarinen Jalmari.
13. Keskusteltiin tuulimylly hankkeesta, ilmakivääriradasta jne.
14. Päätettiin pitää ylimääräinen vuosikokous toukokuun 2017 loppuun mennessä.
15. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kaarlo Kopola Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Kauko Välioja Juha Tossavainen
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

KESÄKOKOUS 5.8.2016

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 5.8.2016

KESÄKOKOUS

Aika: 5.8.2016 klo 19.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 32 seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Kaarlo Kopola avasi kokouksen.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola ja sihteeriksi Kirsi Pesonen.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pentti Pesonen ja Jorma Rönkkö.
5. Päätettiin metsästysajoiksi valtionajat.
6. Päätettiin kauden saaliskiintiöiksi 2 teertä ja 1 metsolintu, Lisäksi vahinkokauriille myönnetään tarvittaessa ns poikkeuslupa, kaurisjahti tapahtuu porukan pyyntinä ja kaikki jahtiin haluavat laittakaa Kaarlo Kopolalle tekstiviestinä yhteystietonne elokuun loppuun mennessä p. 0445386373.
7. Rauhoitusalueet päätettiin pitää ennallaan.
8. Päätettiin vieraslupien hinnoiksi 15€/pvä, 50€/vko, 100€/kausi ja turkislupa 20€. Lisäksi linnunpyynnin päätyttyä voi ostaa jäniskausiluvan 50€:lla.
9. Valittiin vieraskorttien myyjiksi Juha ja Tuula Laukkanen, Joel Vesamäki ja Ruuskan kyläkauppa.
10. Hyväksyttiin koejäseniksi Sonja Ikonen, Jenni Hietala, Joonatan Leppänen ja Kristian Myllylahti.
11. Hyväksyttiin Haapajärven kennelseura ry:n koemaastoanomus.
12. Keskusteltiin ilmakivääriradasta, valittiin nuorten "ampumakerhoillan"vetäjiksi Jari Puranen, Jorma Rönkkö ja Rauno Järvikuona. Lisäksi keskusteltiin tuulivoimahankkeesta ja syksyllä käytävästä 10v jäniskisa tapahtumasta.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kaarlo Kopola Kirsi Reiman
puheenjohtaja sihteeri
Esko Myllylahti Joona Niemikorpi
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

VUOSIKOKOUS 28.2.2016

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 28.2.2016

VUOSIKOKOUS

Aika: 28.2.2016 klo 16.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 10 seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Kaarlo Kopola avasi kokouksen.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola, sihteeriksi Kirsi Pesonen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Veijo Myllylahti ja Joel Vesamäki.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Esitettiin seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2015 ja päätettiin hyväksyä tilit ja vahvistettiin tilinpäätös.
6. Päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle.
7. Toimitettiin johtokunnan jäsenten vaali, erovuorossa Kaarlo Kopola ja Esko Rantala. Molemmat jatkavat.
8. Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola ja varapuheenjohtajaksi Joel Vesamäki.
9. Valittiin toiminnantarkastajiksi vuodelle 2016 Antero Heiska ja Unto Vesamäki. Varalle Juha Tossavainen ja Esko Peltoniemi.
10. Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2016. Riistanhoitotöitä, järjestetään ammuntoja, jäniskisa, ilveksenpyynti, yhteislupakokous, riistakolmiolaskentoja, kesäkokous, hirvikokous, johtokunnan kokouksia.
11. Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2016.
12. Päätettiin seuran liittymis- ja jäsenmaksuksi 20 euroa ja 25 euroa.
13. Hyväksyttiin varsinaisiksi jäseniksi Parttimaa Tomi, Reiman Miikka, Ampula Arttu, Leppänen Janne, Leppänen Joel, Leppänen Jere, Lahtinen Jani ja Lahtinen Ari. Hyväksyttiin koejäseneksi Aikkila Tuomas ja Korhonen Simo.
14. Käsiteltiin ilmakiväärihanketta. Päätettiin hankkia seuralle oma tietokone. Keskusteltiin hirviammunnoista ja Ahveroisesta.
15. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kaarlo Kopola Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Veijo Myllylahti Joel Vesamäki
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

KESÄKOKOUS 2.8.2015

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 2.8.2015

KESÄKOKOUS

Aika: 2.8.2015 klo 16.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 25 seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Kaarlo Kopola avasi kokouksen.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola ja sihteeriksi Kirsi Pesonen.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Esko Myllylahti ja Antti Järvikuona.
5. Päätettiin metsästysajoiksi valtionajat.
6. Päätettiin kauden saaliskiintiöiksi seuraavaa: 3 teertä ja 1 metsolintu/jäsen, peltopyy ja riekko on rauhoitettu. Kauriille myönnetään tarvittaessa ns. poikkeuslupa, jonka saa tarvittaessa puheenjohtajalta.
7. Rauhoitusalueet päätettiin pitää muuten ennallaan, mutta Koposperän kylän rauhoitus purettiin.
8. Päätettiin vieraslupien hinnoiksi 15e/pvä, 50e/vko, 100e/kausi ja turkislupa 20e.
9. Valittiin vieraskorttien myyjiksi Juha ja Tuula Laukkanen, Joel Vesamäki ja Ruuskan kyläkauppa.
10. Hyväksyttiin koejäseniksi Ampula Arttu, Leppänen Janne, Leppänen Joel, Leppänen Jere, Lahtinen Jani ja Lahtinen Ari.
11. Hyväksyttiin kennelseuran koemaastoanomus.
12. Käsiteltiin tuulivoima asiaa.
13. Päätettiin perustaa seuralle oma ilma-asekerho. Hankkeen alulle laittajiksi valittiin Joona Niemikorpi, Esko Rantala, Jorma Rönkkö, Kauko Välioja.
14. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kaarlo Kopola Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Antti Järvikuona Esko Myllylahti
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

VUOSIKOKOUS 22.2.2015

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 22.2.2015

VUOSIKOKOUS

Aika: 22.2.2015 klo 16.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 16 seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Kaarlo Kopola avasi kokouksen.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola, sihteeriksi Kirsi Pesonen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Esko Rantala ja Jukka Åvist.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Käsiteltiin seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2014. Päätettiin hyväksyä tilit ja vahvistaa tilinpäätös.
6. Päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle.
7. Johtokunnan erovuoroisten Jari Purasen ja Jukka Ãvistin tilalle valittiin Lauri Ylitalo ja Joona Niemikorpi.
8. Valittiin puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola ja varapuheenjohtajaksi Joel Vesamäki.
9. Valittiin toiminnantarkastajiksi Antero Heiska ja Unto Vesamäki, varalle Juha Tossavainen ja Esko Peltoniemi.
10. Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2015.Valittiin Ahveroisen kunnostamisen vastuuhenkilöksi Joel Vesamäki.
11. Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2015.
12. Päätettiin seuran liittymis- ja jäsenmaksuksi 20 euroa ja 25 euroa.
13. Hyväksyttiin varsinaisiksi jäseniksi Kimmo Holmström, Mikko Holmström, Salomo Vesamäki, Eero Nikula ja Janne Öljymäki. Hyväksyttiin koejäseniksi Tomi Parttimaa ja Miikka Reiman.
14. Keskusteltiin tuulivoimala-asiasta.
15. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kaarlo Kopola Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Esko Rantala Jukka Åvist
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

KESÄKOKOUS 3.8.2014

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 3.8.2014

KESÄKOKOUS

Aika: 3.8.2014 klo 14.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 20 seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Kaarlo Kopola avasi kokouksen.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola ja sihteeriksi Kirsi Pesonen.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Veijo Myllylahti ja Esko Myllylahti.
5. Päätettiin metsästysajoiksi valtionajat.
6. Päätettiin saaliskiintiöiksi seuraavaa; 1 metsolintu ja 5 teertä jäsen. Riekko, peltopyy ja kauris rauhoitetaan, mutta poikkeuksena voidaan myöntää ns "vahinkokauriille" lupa joka pyydetään porukan pyyntinä pois. Pelloilta kielletäänn kanalintujen pyynti, turveneva on rauhoitettu kanalinnuilta kokonaan. Lisäksi muistutettiin, että Heinilahden maat ovat rauhoitettu pienriistan pyynniltä.
7. Päätettiin pitää entiset rauhoitusalueet.
8. Päätettiin pitää vierasluvat ennallaan; 10€/pvä, 25€/vko, 85€/kausi, turkislupa 20€.( Päivä- ja viikkoluvalla metsästävällä vieraalla tulee olla seuran jäsen mukana ja saalis vähennetään isännän kiintiöstä, kausiluvalla saa omat kiintiöt).
9. Valittiin vieraskorttien myyjiksi Juha Laukkanen, Tuula Laukkanen, Joel Vesamäki ja Einari Karsikas.
10. Hyväksyttiin koejäseniksi Mikko Holmström, Kimmo Holmström ( Kimmon jäsenyys sidotaan Mikko Holmströmin maanomistajuuteen ) ja Salomo Vesamäki.
11. Hyväksyttiin kennelseuran koemaastoanomus.
12. Keskusteltiin hyvistä metsästystavoista. Kerätään hylsyt maastoista, eikä muutenkaan roskata luontoa. Ei ajella pelloilla ilman maanomistajan lupaa. Seuralla on tulipaikkoja, joita kaikki jäsenet voivat vapaasti käyttää, joten tulia ei tehdä jatkossa teille ja toisen maalle, tulentekoon on oltava maanomistajan lupa. Lisäksi keskusteltiin siitä, että yksityisten jäsenten tekemille riistapelloille ja ylläpitämille ruokinnoille ei mennä metsästämäään ilman ylläpitäjän lupaa.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kaarlo Kopola Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Veijo Myllylahti Esko Myllylahti
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

VUOSIKOKOUS 23.2.2014

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 23.2.2014

VUOSIKOKOUS

Aika: 23.2.2014 klo 18.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 15 seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Kaarlo Kopola avasi kokouksen.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola, sihteeriksi Kirsi Pesonen, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Janne Järvikuona ja Pentti Ampula.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Käsiteltiin seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2013. Päätettiin hyväksyä tilit ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2013.
6. Päätettiin myöntää vastuuvapaus johtokunnalle.
7. Toimitettiin johtokunnan jäsenten vaali, erovuorossa Juha Tossavainen ja Sauli Pakarinen. Valittiin tilalle Joel Vesamäki ja Sauli Sornikoski.
8. Valittiin puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola ja varapuheenjohtajaksi Jari Puranen.
9. Valittiin toiminnantarkastajiksi Vesamäki Unto ja Heiska Antero, varalle Peltoniemi Esko ja Juha Tossavainen.
10. Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2014.
11. Päätettiin pitää seuran liittymis- ja jäsenmaksut samana ( 10€ ja 20€ ).
12. Vahvistettiin vuoden 2014 tulo- ja menoarviot.
13. Hyväksyttiin uusiksi koejäseniksi Öljymäki Janne ( jäsenyys sidotaan maanvuokraukseen ) ja Nikula Eero. Varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttiin Vesa-Matti Myllymäki, Saari Kari, Juha Jaakonaho, Mika Elgland, Niko Torvinen, Olli Nikula, Timo Niemi, Nils Niemikorpi, Taija Honkala ja Hannu Honkala.
14. Käsiteltiin tuulivoimala asia. Päätettiin myöntää Kaarlo Kopolalle ja Juha Tossavaiselle neuvotteluvaltuudet tuulivoimala alueen vuokraukseen.
15. Suunniteltiin riistakolmiolaskentojen aloittamista. Valittiin Joel Vesamäki ja Juha Tossavainen vastuuhenkilöiksi.
16. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kaarlo Kopola Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Pentti Ampula Janne Järvikuona
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

KESÄKOKOUS 4.8.2013

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 4.8.2013

KESÄKOKOUS

Aika: 4.8.2013 klo 17.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 34 seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Kaarlo Kopola avasi kokouksen.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola ja sihteeriksi Kirsi Pesonen.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Pentti Ampula ja Kalervo Kansansoja.
5. Päätettiin metsästysajoiksi valtionajat.
6. Päätettiin saaliskiintiöiksi seuraavaa; 1 metsolintu ja 5 teertä. Riekko, peltopyy ja kauris rauhoitetaan, Kanalinnun peltopyynti kielletään.
7. Päätettiin pitää entiset rauhoitusalueet.
8. Päätettiin vieraslupien hinnoiksi seuraavaa; 10€/pvä, 25€/vko, 85€/kausi, turkislupa 20€.
9. Valittiin vieraskorttien myyjiksi Juha Laukkanen, Tuula Laukkanen, Joel Vesamäki ja Einari Karsikas.
10. Hyväksyttiin koejäseniksi seuraavat henkilöt; Vesa-Matti Myllymäki (jäsenyys sidotaan Pyhtilän maihin), Kari Saari, Juha Jaakonaho, Mika Elgland (jäsenyys sidotaan Raappanan perikunnan maihin), Niko Torvinen, Olli Nikula, Timo Niemi, Nils Niemikorpi, Taija Honkala ja Hannu Honkala.
11. Hyväksyttiin kennelseuran koemaastoanomus, otetaan kuitenkin jäniskisan ajankohta huomioon.
12. Muita asioita; Käsiteltiin metsän osto hanke. Muistutettiin jäsenistöä keräämään maastosta hylsyt pois, autojen oikein parkkeeraamisesta, että kaikki pääsevät vaivatta liikkumaan, pelloilla ajelu kielletään. Haetaan ilveslupaa, lisäksi keskusteltiin kartta-asioista.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kaarlo Kopola Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Pentti Ampula Kaarlo Kansanoja
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

VUOSIKOKOUS 24.2.2013

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 24.2.2013

VUOSIKOKOUS

Aika: 24.2.2013 klo 16.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 16 seuran jäsentä

1. Seuran puheenjohtaja Kaarlo Kopola avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaarlo Kopola ja sihteeriksi Kirsi Pesonen. Pöytäkirajan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pentti Ampula ja Leo Ikonen.
3. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
4. Käytiin läpi seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2012 ja hyväksyttiin tilien ja tilinpäätöksien vahvistamisesta.
5. Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
6. Toimitettiin johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle. Erovuoroiset Esko Myllylahti ja Jukka Åvist jatkavat.
7. Toimitettiin johtokunnan puheenjohtajan vaali, Kaarlo Kopola jatkaa puheenjohtajana.
8. Valittiin kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehensä alkaneelle toimikaudelle. Valittiin Aarnos Onni ja Vesamäki Unto, varalle Heiska Antero ja Peltoniemi Esko.
9. Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2013. Vuosi-, kesä- ja hirvikokous, johtokunnan kokouksia, kuonan rakennuspäivä väliojankoululla, jäniskisa, riistanhoitoa, koululaisten hirvenpyynti, ilvespalaveri/ pyynti, hirviharjoitusammuntojenveto, omat hirvikilpailut, seurojen väliset kilpailut, hirvenkävelykisat, hirviyhteislupakokous/-palavereita.
10. Päätettiin Ahveroisen pusikoiden raivauksesta, valittiin Pentti Ampula vastuu- ja yhteyshenkilöksi.
11. Päätettiin pitää seuran liittymis-ja jäsenmaksut ennallaan 10€ ja 20€.
12. Vahvistettiin vuoden 2013 tulo- ja menoarvio.
13. Hyväksyttiin koejäseneksi Koski Heikki (jäsenyys sidotaan Aki Hietalan maanomistukseen). Hyväksyttiin varsinaisiksi jäseniksi; Reima Korkatti, Jaakko Ampula, Kalle Svartström, Matti Rönkkö, Johan Niemikorpi, Antero Aalto , Pasi Saarelainen, Timo Leppisaari, Heikki Leppisaari, Timo Leipälä, Niilo Kokkonen.
14. Päätettiin erottaa Jesse Pellikka, jäsenyys sidottiin aiemmin Aki Hietalan maanomistajuuteen.
15. Päätettiin muuttaa jäsenten maihin sitominen muutettavaksi vuosikorttilaisiksi. Maihin sidotulla jäsenellä ei tule olemaan jäsenen oikeuksia, mutta saa jäsenen vastaavan kiintiön itselleen, johtokunta myöntää vuosittain vuosikortit mikäli maihin sitominen on edelleen voimassa, maksu määräytyy 10€ vuosittaisen jäsenmaksun päälle.
16. Päätettiin muuttaa hirvisääntöjä siten, että jokainen hirviporukkaan aikova/oleva jäsen käy vuosittain ampumassa liikkuvaa hirveä ennen hirvikousta. Joko kilpailuissa tai seuran ammunnoissa, mikäli jossain muualla niin hankkii hän kirjallisen dokumentin ampumisestaan hirvikokoukseen tultaessa.
17. Kuonan ms on tänä vuonna hirviyhteisluvan hirviyhteisluvanjohtaja. Valittiin puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola, varalle Juha Tossavainen ja sihteeriksi Kirsi Pesonen.
18. Päätettiin ostaa metsäpala Haapajärven kaupungilta.
19. Päätettiin suurentaa parkkipaikkaa.
20. Keskusteltiin pedoista.
21. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kaarlo Kopola Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Pentti Ampula Leo Ikonen
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

KESÄKOKOUS 5.8.2012

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 5.8.2012

KESÄKOKOUS

Aika: 5.8.2012 klo 14.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 34 seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Kaarlo Kopola avasi kokouksen, samalla julkaistiin seuran uusi Leo Ikosen suunnittelema viiri.
2. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola ja sihteeriksi Kirsi Pesonen.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Markus Sornikoski ja Mikko Åvist.
5. Päätettiin metsästysajoiksi valtionajat.
6. Päätettiin kauden saaliskiintiöiksi seuraavaa; riekko, peltopyy ja kauris rauhoitetaan, 1 metsolintu ja 5 teertä.
7. Päätettiin pitää entiset rauhoitusalueet lisäksi päätettiin rauhoittaa kanalintujen peltopyynti. Nokkouden fasaanit rauhoitetaan lukuun ottamatta maanomistajia, jos joku muu seuran jäsen haluaa fasaanin pyyntiin on siihen kysyttävä maanomistajan lupa.
8. Päätettiin vieraslupien hinnoiksi seuraavaa; 10€/pvä, 25€/vko, 85€/kausi, turkislupa 20€.
9. Valittiin vieraskorttien myyjiksi Juha Laukkanen, Joel Vesamäki ja Einari Karsikas.
10. Päätettiin ottaa koejäseniksi seuraavat henkilöt; Reima Korkatti (jäsenyys sidotaan Ojala Simon maihin), Jaakko Ampula, Svarström Kalle, Rönkkö Matti, Niemikorpi Johan.
11. Hyväksyttiin Haapajärven kennelseuran koemaastoanomukset.( jäniksenajokoe 22.9 12, 1-14.10.12 ja 3.11.12, hirvenhaukkukoe 24.11.12, ketunajokoe 8-21.12.12, jäniksenajokoe 5.1. 13 ).
12. Päätettiin hakea ilveslupaa yhdessä eräveikkojen ja pohjoisen metsästysseuran kanssa.
13. Keskusteltiin karhuluvista, lupia ei myönnetä tälle vuodelle Oulun alueelle.
14. Valittiin seuran omaksi petoyhdyshenkilöksi Asko Nikula.
15. Keskusteltiin metsän osto hankkeesta.
16. Keskusteltiin rusakkojahdeista.
17. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kaarlo Kopola Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Markus Sornikoski Mikko Åvist
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

VUOSIKOKOUS 26.2.2012

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 26.2.2012

VUOSIKOKOUS

Aika: 26.2.2012 klo 17.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 15 seuran jäsentä

1. Seuran puheenjohtaja Esko Myllylahti avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaarlo Kopola ja sihteeriksi Kirsi Pesonen.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätövaltaiseksi.
4. Pöytäkirajan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Joel Vesamäki ja Mikael Vesamäki.
5. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
6. Valittiin seuran uudeksi puheenjohtajaksi Kaarlo Kopola, varapuheenjohtajaksi Juha Tossavainen ja sihteeriksi Kirsi Pesonen.
7. Johtokunnan erovuoroiset Juha Tossavainen ja Esko Rantala valittiin uudelleen, lisäksi valittiin uutena Tuula Laukkanen.
8. Käsiteltiin seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2011.
9. Päätettiin tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
10. Päätettiin vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
11. Valittiin toiminnantarkastajiksi Aarnos Onni ja Vesamäki Unto, varalle Heiska Antero ja Peltoniemi Esko.
12. Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2012. ( vuosi-, kesä- ja hirvikokous, hirviyhteislupapalaveri, kuonan rakennusmessut väliojan koululla, johtokunnan kokouksia, jäniskisa, riistanhoitoa, koululaishirvenpyynti, suurpetopalaverit ).
13. Päätettiin seuran liittymismaksuksi 10e ja jäsenmaksuksi 20e.
14. Vahvistettiin vuoden 2012 tulo- ja menoarvio.
15. Hyväksyttiin koejäsenet Mats Prest, Marko Hiunu, Juha Teppo, Juho Leppänen, Tuomas Peltoniemi, Juho Kaarela, Tuomas Rantala, Risto Murto, Joni Järvenpää ja Tommi Paananen varsinaisiksi jäseniksi. Hyväksyttiin koejäseniksi Aalto Antero, Saarelainen Pasi, Saarelainen Heikki ( molempien Saarelaisten jäsenyys sidotaan maanvuokrasopimukseen ), Leppisaari Timo ( jäsenyys sidotaan Leppisaari Juhanin maihin ), Leipälä Timo, Kokkonen Niilo ( jäsenyys sidotaan Ojala Simon maihin ).
16. Käsiteltiin mahdollisten yhteislupajahtien vieraslupa- ja lupamaksut. Päätettiin ettei yhteislupaan kuuluvalta pyytäjältä peritä vieraslupamaksuja. Yhteisluvassa mukana oleva seura joka kaataa pyydettävän eläimen vastaa itse lupamaksusta. Mikäli yhteislupahakemuksesta saadaan kieltävä päätös, kaikki yhteisluvassa mukana olevat seurat osallistuvat kulujen maksuun.
17. Valittiin seuran logoksi Leo Ikosen suunnittelema aihe ja myönnettiin Leo Ikoselle viirin hankinta vapaus.
18. Päätettiin antaa johtokunnalle lupa hommata merkkipäivälahjoja.
19. Keskusteltiin Nokkoudenjärven fasaaneista ja koirakurista, muistutettiin jäsenistöä, että Nokkouden fasaanit on rauhoitettu 2010 alkaen. Mikäli rikkomuksia ilmenee jatkossa, asiaan tullaan puuttumaan vaadittavin toimenpitein.
20. Päätettiin myöntää johtokunnalle vapaus kaupungin tontin ostamiseen.
21. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kaarlo Kopola Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Joel Vesamäki Mikael Vesamäki
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

KESÄKOKOUS 7.8.2011

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 7.8.2011

KESÄKOKOUS

Aika: 7.8.2011 klo 12.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 32 seuran jäsentä

1. Varapuheenjohtaja Kaarlo Kopola avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaarlo Kopola ja sihteeriksi Kirsi Pesonen.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sauli Sornikoski ja Mikko Åvist.
5. Päätettiin metsästysajoiksi valtionajat.
6. Päätettiin kauden saaliskiintiöiksi seuraavaa: peltopyy rauhoitetaan, 5 teertä, 1 metsolintu, kauriskiintiö 5kpl/seura ja 1/per jäsen. Ilmoitusvelvollisuus seuralle. Lista kodan seinällä.
7. Päätettiin rauhoitusalueiksi seuraavat alueet: Koposperän kylän oikea puoli, vanha rauhoitusalue, kuonankorpi, kassaran tien, koskenperän ja vanhan tien väli (tikkuniitty), turvetuotantoalue rauhoitetaan kanalinnuilta. Valittiin Sauli Sornikoski, Kaarlo Kopola, Pentti Pesonen, Marko Niemikorpi ja Onni Aarnos merkitsemään kylteillä maastoon uudet rauhoitusalueet.
8. Päätettiin vieraslupien hinnoiksi seuraavaa: 8e/pvä, 25e/vko, 85e/kausi ja turkislupa 20e.
9. Valittiin vieraskorttien myyjiksi seuraavat henkilöt; Juha Laukkanen, Vesa Jaakonaho ja Einari Karsikas.
10. Päätettiin ottaa koejäseniksi seuraavat henkilöt; Tuomas Rantala, Tommi Paananen ( Tommi Paanasen jäsenyys sidotaan Jarmo Paanasen maihin ), Mats Prest, Juha Teppo ( Mats Prestin ja Juha Tepon jäsenyys sidotaan Einari Karsikkaan maihin), Risto Murto (Risto Murron jäsenyys sidotaan Pauli Sornikosken maihin), Juho Leppänen ( Juho Leppäsen jäsenyys sidotaan Juha-Matti Olkkosen maihin), Tuomas Peltoniemi, Juho Kaarela ( Juho Kaarelan jäsenyys sidotaan Jorma Rönkön maihin).
11. Hyväksyttiin kennelseuran koemaastoanomukset.
12. Muita asioita:
- Päätettiin järjestää fasaani- ja rusakkojahteja Koposperän kylällä ja Nokkoudenkylällä, jahdeista informoidaan jäsenille maaselän muistilistassa ja netissä.
- Päätettiin hankkia kamina nylkyhalliin, määrärahaksi päätettiin 1000e ja kaminan hankinnan vastuuhenkilöiksi valittiin Sauli Pakarinen ja Jari Puranen.
- Keskusteltiin viirin tai jonkun muun vastaavan tuotteen hankkimisesta seuralle. Seurojen jäsenet voivat suunnitella seuralle omaa logoa ja paras valitaan seuraavan vuosikokouksen yhteydessä.
- Päätettiin hakea seuralle omaa ilveksenpyyntilupaa. Myönnetään Esko Myllylahdelle valtuus siirtyä mahdolliseen yhteislupaan, mikäli ilveksenpyyntilupia ei tänä vuonna myönnetä yksittäisille seuroille. Jäseniä informoidaan mahdollisesta ilvesjahdista maaselkä lehdessä ja netissä. Ennen pyynnin aloitusta pidetään palaveri jossa sovitaan ilveksenpyynnin säännöt.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Kaarlo Kopola Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Sauli Sornikoski Mikko Åvist
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

VUOSIKOKOUS 25.2.2011

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 25.2.2011

VUOSIKOKOUS

Aika: 25.2.2011 klo 18.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 21 seuran jäsentä

1. Seuran puheenjohtaja Esko Myllylahti avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Myllylahti ja sihteeriksi Kirsi Pesonen.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätövaltaiseksi.
4. Pöytäkirajan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Tossavainen ja Kaarlo Kopola.
5. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
6. Esitettiin seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto vuodelta 2010. Päätettiin tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.
7. Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
8. Toimitettiin puheenjohtajan vaali, valittiin puheenjohtajaksi Esko Myllylahti ja varapuheenjohtajaksi Kaarlo Kopola.
9. Toimitettiin johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle, erovuorossa Leo Ikonen ja Kaarlo kopola. Valittiin Jukka Åvist Leo Ikosen tilalle ja Kaarlo Kopola jatkaa johtokunnassa.
10. Valittiin toiminnantarkastajiksi Vesamäki Unto ja Aarnos Onni, varamiehinä jatkavat Peltoniemi Esko ja Heiska Antero.
11. Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2011. ( johtokunnan kokouksia, kesä-, vuosi- ja hirvikokous, koululaishirvijahti, jäniskisa, ammuntoja, juhlavuoden tapahtumat, tehdään riistapeltoja jne. ).
12. Päätettiin seuran jäsenmaksuksi 18 ja liittymismaksuksi 10.
13. Vahvistettiin vuoden 2011 tulo- ja menoarviot.
14. Valittiin koejäsenet Raappana Tomi ja Achrenius Anton varsinaisiksi jäseniksi. Käsiteltiin jäsenanomukset; Järvenpää Joni ja Hiunu Marko. Hyväksyttiin molemmat koejäseniksi, Hiunun Markon jäsenyys sidotaan Ruuska Laurin kp maanomistukseen.
15. Valittiin seuran rahastonhoitajaksi Tuula Laukkanen. Päätettiin myöntää Tuula Laukkaselle tilinkäyttö ja nimenkirjoitus oikeus.
16. Hyväksyttiin karhu yhteislupasäännöt ja valittiin karhuyhdyshenkilöksi Sauli Sornikoski.
17. Päätettiin antaa Juha Tossavaiselle ja Kaarlo Kopolalle valtuudet neuvotella ja ostaa metsäpalsta Haapajärven kaupungilta. Metsäpalsta on n. 0,9 ha, se on määräala tilasta Tehvo ja se sijaitsee Haapajärven kaupungin Haapajärven kylässä. Kiinteistötunnus 069-401-93-2. Liite 1 kartta metsäpalstasta.
18. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Esko Myllylahti Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Juha Tossavainen Kaarlo Kopola
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

KESÄKOKOUS 1.8.2010

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 01.08.2010

KESÄKOKOUS

Aika: 01.08.2010 klo 14.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 20 seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Esko Myllylahti avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Myllylahti ja sihteeriksi Kirsi Pesonen.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Markus Sornikoski ja Tapio Peltoniemi.
5. Päätettiin metsästysajoiksi valtionajat.
6. Päätettiin kauden saaliskiintiöiksi seuraavaa: peltopyy ja riekko rauhoitetaan, 5 teertä ja 1 metsolintu, kauriskiintiö 5 kaurista/seura, 1/jäsen. Ilmoitusvelvollisuus seuralle. Lista kodan seinällä.
7. Päätettiin pitää rauhoitusalueet entisellään.
8. Päätettiin vieraslupien hinnoiksi seuraavaa: 8 € päivä, 25 € viikko ja 85 € kausi. Turkislupa 20 € kausi.
9. Vieraskortteja myyvät Einari Karsikas, Vesa Jaakonaho, Juha Laukkanen ja Juha Tossavainen.
10. Hyväksyttiin koejäseneksi Aleksi Myllylahti.
11. Hyväksyttiin kennelseuran koemaastoanomukset.
12. Juha Tossavainen ilmoitti jättävänsä rahastonhoitajan tehtävät 31.12.2010. Keskusteltiin rusakkojahdista Koposperällä. Nokkoudenperän fasaanit päätettiin rauhoittaa. Käytiin keskustelua seuran kartta asioista.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Esko Myllylahti Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Markus Sornikoski Tapio Myllylahti
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

VUOSIKOKOUS 25.2.2010

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 25.2.2010

VUOSIKOKOUS

Aika: 25.2.2010 klo 17.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 20 seuran jäsentä

1. Seuran puheenjohtaja Esko Myllylahti avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Myllylahti ja sihteeriksi Kirsi Pesonen.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätövaltaiseksi.
4. Pöytäkirajan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Antti Järvikuona ja Joel Vesamäki.
5. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
6. Käytiin läpi vuoden 2009 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto. Käsiteltiin tilien hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
8. Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Esko Myllylahti.
9. Toimitettiin johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle. Valittiin Kaarlo Kopola, Sauli Pakarinen ja Kirsi Pesonen.
10. Valittiin tilintarkastajiksi Unto Vesamäki ja Onni Aarnos ja varamiehinä Esko Peltoniemi ja Antero Heiska.
11. Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2010.
12. Päätettiin seuran liittymismaksuksi 10 euroa ja jäsenmaksuksi 18 euroa.
13. Käsiteltiin ja hyväksyttiin tulo-ja menoarvio vuodelle 2010.
14. Valittiin koejäsenet Santeri Ojala, Mikko Kekkonen, Jutta Soininen, Mikko Tulppo, Jesse Pellikka, Mikael Honkala, Ville Kamula, Jani Katvala, Toivo Siipola, Henri-Pekka Laukkanen, Emil Vesamäki, Loviisa Vesamäki, Mikko Ampula varsinaisiksi jäseniksi Valittiin koejäseniksi Tomi Raappana ja Anton Achrenius.
15. Käsiteltiin seuran jäsenten erottamistapaukset. Päätettiin erottaa Mika Nybacka, Hannu Nybacka ja Kauko Liuska seuran vastaisen toiminnan vuoksi.
16. Perustettiin maanvuokraustoimikunta, johon valittiin Kaarlo Kopola, Esko Rantala, Sauli Sornikoski, Kauko Välioja ja Sauli Pakarinen.
15. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Esko Myllylahti Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Antti Järvikuona Joel Vesamäki
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

KESÄKOKOUS 2.8.2009

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 02.08.2009

KESÄKOKOUS

Aika: 02.08.2009 klo 14.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 33 seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Esko Myllylahti avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Myllylahti ja sihteeriksi Kirsi Pesonen.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sauli Pakarinen ja Veijo Myllylahti.
5. Noudatetaan valtion metsästysaikoja. Jouluaatto ja -päivä rauhoitetaan metsästykseltä.
6. Päätettiin kauden saaliskiintiöt; peltopyy rauhoitetaan, 3 teertä ja 1 metsolintu, kauriskiintiö 5 kaurista/seura, 1/jäsen.
7. Rauhoitusalueet pidetään ennallaan. Turkispyynti sallitaan rauhoitusalueilla 1.11. lähtien.
8. Vieraslupien hinnat 5 € päivä, 25 € viikko ja 85 € kausi. Turkislupa 20 € kausi.
9. Vieraskortteja myyvät Einari Karsikas, Vesa Jaakonaho, Juha Laukkanen ja Juha Tossavainen.
10. Otettiin koejäseniksi Jani Katvala, Toivo Siipola, Henri-Pekka Laukkanen, Emil Vesamäki, Loviisa Vesamäki, Jukka Järvikuona, Jesse Järvikuona, Mikko Ampula ja Ville Kamula (jäsenyys sidotaan Aarnoksen Onnin maihin).
11. Hyväksyttiin kennelseuran koemaastoanomus.
12. Keskusteltiin koirakurista.
13. Keskusteliin hirvenkävely kisasta.
14. Käytiin yleistä keskustelua Mika Nybackan perustamasta uudesta seurasta.
15. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Esko Myllylahti Kirsi Pesonen
puheenjohtaja sihteeri
Sauli Pakarinen Veijo Myllylahti
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

VUOSIKOKOUS 1.2.2009

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 1.2.2009

VUOSIKOKOUS

Aika: 1.2.2009 klo 13.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 10 seuran jäsentä

1. Seuran puheenjohtaja Esko Myllylahti avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Myllylahti ja sihteeriksi Mikael Honkala.
3. Paikalla 10 jäsentä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätövaltaiseksi.
4. Pöytäkirajan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sauli Pakarinen ja Jari Puranen.
5. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
6. Käytiin läpi vuoden 2008 toimintakertomus.
7. Johtokunnan erovuoroiset jatkavat.
8. Käsiteltiin tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
9. Vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle ja tilivelvollisille.
10. Tilintarkastajina jatkavat Unto Vesamäki ja Onni Aarnos ja varamiehinä Esko Peltoniemi ja Antero Heiska.
11. Päätettiin korottaa jäsenmaksu 18 euroon.
12. Käsiteltiin tulo-ja menoarvio vuodelle 2009.
13. Koejäsenet valittiin varsinaisiksi jäseniksi.
14. Uusiksi koejäseniksi valittiin Santeri Ojala, Mikko Kekkonen, Jutta Soininen, Mikko Tulppo, Jesse Pellikka ja Mikael Honkala.
15. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Esko Myllylahti Mikael Honkala
puheenjohtaja sihteeri
Sauli Pakarinen Jari Puranen
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

KESÄKOKOUS 3.8.2008

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 03.08.2008

KESÄKOKOUS

Aika: 03.08.2008 klo 14.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 26 seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Esko Myllylahti avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Myllylahti ja sihteeriksi Juha Tossavainen.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Keijo Kananen ja Vesa Jaakonaho.
5. Noudatetaan valtion metsästysaikoja. Saaliskiintiöksi päätettiin 1 metso ja 5 teertä (äänin 17-9 koppelo rahoitettiin), riekko rauhoittettu, kauriskiintiöksi 5 kaurista/seura, 1/jäsen. Kauriin pyynti vain pienriista-alueilta. Jouluaatto ja -päivä rauhoitetaan metsästykseltä.
6. Rauhoitusalueet pidetään ennallaan. Metsäkanalinnun pyynti pelloilta kielletään.
7. Päätettiin vieraslupien hinnaksi 5 € päivä, 25 € viikko ja 85 € kausi. Turkislupa 30 € kausi.
8. Valittiin vieraskorttien myyjiksi Einari Karsikas, Vesa Jaakonaho, Juha Laukkanen ja Juha Tossavainen.
9. Hyväksyttiin koejäseniksi Aki Ojala ja Marko Vilppola.
10. Koirakuria on noudatettava.
11. Valittiin mökkitoimikuntaan Leo Ikonen, Sauli Pakarinen, Pentti Ampula ja Lauri Ylitalo.
12. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Esko Myllylahti Juha Tossavainen
puheenjohtaja sihteeri
Keijo Kananen Vesa Jaakonaho
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

VUOSIKOKOUS 3.2.2008

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 3.2.2008

VUOSIKOKOUS

Aika: 3.2.2008 klo 14.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 13 seuran jäsentä

1. Seuran puheenjohtaja Esko Myllylahti avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Myllylahti ja sihteeriksi Katja Karsikas. Pöytäkirajan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Vesa Kuona ja Manu Myllylahti.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätövaltaiseksi.
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Vuoden 2007 tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto ja toimintakertomus luettiin ja hyväksyttiin.
6. Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
7. Valittiin seuran puheenjohtajaksi Esko Myllylahti.
8. Erovuorossa olleet johtokunnan jäsenet valittiin uudelleen, eli Juha Karsikas, Katja Karsikas ja Leo Ikonen.
9. Tilintarkastajiksi valittiin Unto Vesamäki ja Onni Aarnos ja varamiehiksi Esko Peltoniemi ja Antero Heiska.
10. Jäsen- ja liittymismaksut päätettiin pitää ennallaan.
12. Vuoden 2008 tulo- ja menoarvio vahvistettiin.
13. Entiset koejäset valittiin varsinaisiksi jäseniksi. Uusiksi koejäseniksi valittiin Antton, Jose ja Jesse Myllylahti.
14. Pakarinen toi esille kosteikkoprojektin. Asiasta keskusteltiin. Esko Myllyhti jatkaa selvitystä.
15. Keskusteltiin kodan käytöstä (kota oli kaameassa kunnossa saavuttaessa).
16. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Esko Myllylahti Katja Karsikas
puheenjohtaja sihteeri
Vesa Kuona Manu Myllylahti
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

KESÄKOKOUS 5.8.2007

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 05.08.2007

KESÄKOKOUS

Aika: 05.08.2007 klo 14.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: ? seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Esko Myllylahti avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Myllylahti ja sihteeriksi Juha Tossavainen.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Juha Laukkanen ja Mauno Soininen.
5. Noudatetaan valtion metsästysaikoja. Saaliskiintiöksi päätettiin 1 metso/koppelo ja 5 teertä, kauriskiintiöksi 5 kaurista/seura, 1/jäsen. Kauriin pyynti vain pienriista-alueilta. Jouluaatto ja -päivä rauhoitetaan metsästykseltä.
6. Rauhoitusalueet pidetään ennallaan. Metsäkanalinnun pyynti pelloilta kielletään.
7. Päätettiin vieraslupien hinnaksi 5 € päivä, 25 € viikko ja 85 € kausi. Turkislupa 30 € kausi.
8. Valittiin vieraskorttien myyjiksi Einari Karsikas, Vesa Jaakonaho, Juha Laukkanen ja Juha Tossavainen.
9. Hyväksyttiin kennelseuran koemaastoanomus.
10. Hyväksyttiin Ahveroisen kunnostukseen 800 - 1000 euroa.
11. Hyväksyttiin koejäseniksi Tuomo Nybacka ja Juho Nybacka (Juho maksaa edelliset laskut) sekä Olli Peltoniemi ja Matleena Vesamäki.
12. Keskusteltiin jäniksen metsästyspäivästä. Jari Puranen organisoi.
13. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

VUOSIKOKOUS 4.2.2007

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 4.2.2007

VUOSIKOKOUS

Aika: 4.2.2007 klo 14.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 16 seuran jäsentä

1. Seuran puheenjohtaja Esko Myllylahti avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Myllylahti ja sihteeriksi Sami Soininen. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mauno Soininen ja Juha Laukkanen.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätövaltaiseksi.
4. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Vuoden 2006 tilinpäätös ja toimintakertomus luettiin ja hyväksyttiin.
6. Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
7. Valittiin seuralle/johtokunnalle puheenjohtajaksi Esko Myllylahti.
8. Erovuorossa olleet johtokunnan jäsenet valittiin uudelleen, eli Juha Tossavainen, Esko Rantala ja Jari Puranen.
9. Tilintarkastajiksi valittiin Unto Vesamäki ja Onni Aarnos ja varamiehiksi Esko Peltoniemi ja Antero Heiska.
10. Vahvistettiin toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma vuodelle 2007.
11. Jäsen- ja liittymismaksut päätettiin pitää ennallaan. Metsästäjäliiton jäsenyys puhutti ja asia jätettiin hautumaan.
12. Vuoden 2007 tulo- ja menoarvio vahvistettiin.
13. Entiset koejäset valittiin varsinaisiksi jäseniksi. Uusiksi koejäseniksi valittiin Ruusuleena Soininen, Jarmo Vesamäki ja Miika Myllylahti.
14. Eräpolku kilpailu päätettiin järjestää yhdessä riistanhoitoyhdistyksen kanssa.
15. Lopuksi keskusteltiin jaoksien toiminnasta ja viime vuotisista hirvisääntöjen muutoksista Päätettiin lisätä edellisen kokouksen hirvisääntömuutos pöytäkirjaan: Hirven ohiampumisesta säädettiin 1 päivän rangaistus aseettomana metsästäjänä. Väärän hirven ampumisesta päätettiin 3 päivän rangaistus. Lisäksi keskusteltiin ensi syksyn hirviluvista.
16. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Esko Myllylahti Sami Soininen
puheenjohtaja sihteeri
Mauno Soininen Juha Laukkanen
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

KESÄKOKOUS 6.8.2006

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 06.08.2006

KESÄKOKOUS

Aika: 06.08.2006 klo 14.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 16 seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Esko Myllylahti avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Myllylahti ja sihteeriksi Katja Karsikas.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pentti Pesonen ja Mauno Soininen.
5. Saaliskiintiöksi päätettiin 1 metso/koppelo ja 5 teertä, kauriskiintiöksi 5 kaurista/seura, 1/jäsen. Kauriin pyynti vain pienriista-alueilta.
6. Rauhoitusalueet pidetään muuten ennallaan, paitsi Koposperän kylän Salolan puoli maantiestä poistetaan rauhoituksesta. Metsäkanalinnun pyynti pelloilta kielletään.
7. Päätettiin vieraslupien hinnaksi 5 € päivä, 25 € viikko ja 85 € kausi. Turkislupa 30 € kausi.
8. Päätettiin noudattaa metsästyksessä valtion metsästysaikoja sillä lisäyksellä, että jouluaatto ja joulupäivä rauhoitettiin kaikelta metsästykseltä.
9. Valittiin vieraskorttien myyjiksi Einari Karsikas, Vesa Jaakonaho ja Juha Tossavainen.
10. Hyväksyttiin kennelseuran koemaastoanomus.
11. Hyväksyttiin uusiksi koejäseniksi seuraan Tomi Peltoniemi ja Raimo Romppainen.
12. Kielletään pelloilla autoilla ajo ehdottomasti.
13. Muistutettiin metsästäjiä tulien teosta ja haaskojen teosta. Haaskojen tekoon aina maanomistajan lupa.
14. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

VUOSIKOKOUS 5.2.2006

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 5.2.2006

VUOSIKOKOUS

Aika: 5.2.2006 klo 15.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 20 seuran jäsentä

1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Myllylahti ja sihteeriksi Katja Karsikas. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Mauno Soininen ja Vesa Jaakonaho.
2. Kokous todettiin lailliseksi.
3. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
4. Luettiin ja hyväksyttiin vuoden 2005 toimintakertomus.
5. Luettiin vuoden 2005 tilinpäätös ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.
6. Valittiin seuralle/johtokunnalle puheenjohtajaksi Esko Myllylahti.
7. Tilintarkastajina jatkavat Unto Vesamäki ja Onni Aarnos.
8. Luettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2006.
9. Päätettiin seuran liittymismaksun suuruudeksi 10 euroa. Jäsenmaksuksi vuodelle 2006 päätettiin 15 euroa. Kannattavien henkilöjäsenten vuosimaksuksi 15 euroa ja kertakaikkiseksi kannattajajäsenmaksuksi 150 euroa. Kannattavien yhteisöjäsenten vuosimaksuksi 50 euroa ja kertakaikkiseksi kannattajajäsenmaksuksi 500 euroa.
10. Vahvistettiin vuoden 2006 tulo- ja menoarvio.
11. Valittiin Jouni Kirjava, Jaakko ja Matias Niemikorpi koejäseniksi.
12. Hyväksyttiin seuran jäseniksi Keijo Kananen, Tapio Kananen, Joni Kananen, Jarno Kananen, Anita Sornikoski, Olavi Tiitto, Pertti Vähäsöyrinki, Olavi Salomaa, Henni Rantala, Jaakko Rantala ja Antti Rantala ja Tuomo Kronqvist.
13. Hyväksyttiin seuran sääntöjen muutokset.
14. Hirvisääntöön tehtiin sääntömuutos äänin 14-4.
15. Johtokunnan erovuoroiset valittiin uudelleen.
16. Päätettiin hankkia lisää kotisivutilaa.
17. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Esko Myllylahti Katja Karsikas
puheenjohtaja sihteeri
Mauno Soininen Vesa Jaakonaho
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

KESÄKOKOUS 7.8.2005

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 07.08.2005

KESÄKOKOUS

Aika: 07.08.2005 klo 15.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 32 seuran jäsentä

1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Myllylahti.
2. Sihteeriksi valittin Katja Karsikas.
3. Äänten laskijoiksi valittiin Sauli Pakarinen ja Rauno Myllylahti, toimivat myös pöytäkirjan tarkastajina.
4. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
6. Päätettiin metsäkauriin pyynnistä 5 kpl/seura ja 1 kpl/jäsen. Ilmoitusvelvollisuus piirille/seuralle. Lista kodan seinälle ja nettiin. Kaurispyynti sallitaan ainoastaan pienriista-alueilla.
7. Saaliskiintiöt 1 metso/koppelo ja 5 teertä/jäsen.
8. Entiset rauhoitusalueet + lisäksi Koposperä Lahdennevantie- Ruununoja tien molemmat puolet metsänrajoja myöten. Turkispyynti sallitaan 1.11. jälkeen. Kiusa-Kaarlonmäen rauhoitus puretaan.
9. Päätettiin pitää viimevuotiset vieraslupien hinnat.
10. Päätettiin pitää samat vieraslupien myyjät.
11. Rauhoitetaan jouluaatto ja joulupäivä kaikelta metsästykseltä.
12. Päätettiin luovuttaa koemaastot Kennelseuralle.
13. Valittiin uusiksi koejäseniksi Olavi Salomaa, Henni, Jaakko ja Antti Rantala sekä Tuomo Kronqvist.
14. Päätettiin nimetä Kauko Hietala seuran kunniapuheenjohtajaksi.
15. Esitettiin fasaanien istuttamista, kokous hylkäsi äänin 9-8. Päätettiin pitää jatkossa kesäkokous aina elokuun 1. sunnuntai klo 14.00 ja vuosikokous helmikuun 1. sunnuntai klo 14.00 seuran kodalla.
16. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Esko Myllylahti Katja Karsikas
puheenjohtaja sihteeri
Rauno Myllylahti Sauli Pakarinen
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

VUOSIKOKOUS 20.3.2005

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 20.3.2005

VUOSIKOKOUS

Aika: 20.3.2005 klo 15.00
Paikka: Seuran kota
Läsnä: 20 seuran jäsentä

1. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Myllylahti ja sihteeriksi Juha Karsikas. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Katja Karsikas ja Juha Tossavainen.
2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
4. Hyväksyttiin seuran uudet säännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt.
5. Esiteltiin seuran toimintakertomus vuodelta 2004 ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto vuodelta 2004. Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös.
6. Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
7. Esiteltiin ja vahvistettiin seuran tulo- ja menoarvio vuodelle 2005.
8. Esiteltiin ja vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2005.
9. Valittiin johtokunnan puheenjohtajaksi Esko Myllylahti.
10. Valittiin seuran johtokuntaan Jari Puranen, Juha Tossavainen, Leo Ikonen, Juha Karsikas, Katja Karsikas ja Esko Rantala.
11. Päätettiin seuran liittymismaksun suuruudeksi 10 euroa. Jäsenmaksuksi vuodelle 2005 päätettiin 15 euroa. Kannattavien henkilöjäsenten vuosimaksuksi 15 euroa ja kertakaikkiseksi kannattajajäsenmaksuksi 150 euroa. Kannattavien yhteisöjäsenten vuosimaksuksi 50 euroa ja kertakaikkiseksi kannattajajäsenmaksuksi 500 euroa.
12. Hyväksyttiin seuran uusiksi koejäseniksi Keijo Kananen, Tapio Kananen, Joni Kananen, Jarno Kananen, Anita Sornikoski ja Olavi Tiitto.
13. Erotettiin seurasta maksamattomien jäsenmaksujen takia Henri Nybacka ja Juho Nybacka.
14. Valittiin seuralle seuraavat jaostot:
Kilpailujaosto: Sauli Pakarinen (pj), Esko Kopola, Veikko Välioja, Kalervo Kansanoja ja Jorma Rönkkö.
Riistapeltojaosto: Marko Niemikorpi (pj), Vesa Kuona, Mika Nybacka, Leo Ikonen, Mikko Åvist ja Jukka Åvist.
Ahveroisen lampijaosto: Pentti Ampula (pj), Mikko Åvist, Arto Myllylahti, Taisto Kansanoja, Tapio Myllylahti ja Sauli Pakarinen.
15. Päätettiin julkaista kokouskutsut Maaselkä lehdessä.
16. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Esko Myllylahti Juha Karsikas
puheenjohtaja sihteeri
Juha Tossavainen Katja Karsikas
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

KESÄKOKOUS 8.8.2004

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 08.08.2004

KESÄKOKOUS

Aika: 8.8.2004
Paikka: Seuran tontti
Läsnä: 45 seuran jäsentä

1. Puheenjohtaja Esko Myllylahti avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Myllylahti ja sihteeriksi Juha Karsikas.
3. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pentti Ampula, Sauli Sornikoski ja Sauli Pakarinen.
5. Saaliskiintiöksi päätettiin 1 metso ja 5 teertä, koppelo rauhoitettiin kokonaan. Päätettiin rauhoittaa myös peltopyy seuran alueella.
6. Päätettiin noudattaa metsästyksessä valtion metsästysaikoja sillä lisäyksellä, että jouluaatto ja joulupäivä rauhoitettiin kaikelta metsästykseltä.
7. Päätettiin rauhoitusalueiksi Pökkiö-Kiusa, Lahdenpuhto, Pikkelänräme (Heikinräme), Tikkuniitty ja Kuonankorpi. Lisäksi päätettiin rauhoittaa Kurkinevan turvetuotantoalue kanalinnun metsästykseltä.
8. Päätettiin sallia turkiseläinten metsästys rauhoitusalueilla kanalinnun metsästysaikojen ulkopuolella.
9. Päätettiin vieraslupien hinnaksi 5 € päivä, 25 € viikko ja 85 € kausi. Päivä- ja viikkolupa isännän kiintiöstä ja kausilupa omalla kiintiöllä. Päätettiin turkiseläinten metsästysluvan hinnaksi 30 € kausi.
10. Valittiin vieraskorttien myyjiksi Einari Karsikas, Simo Ojala, Vesa Jaakonaho ja Juha Tossavainen.
11. Hyväksyttiin uusiksi jäseniksi seuraan Mika Tiitto, Joni Välikangas, Heikki Jämsä, Niko Tiitto ja Mikael Vesamäki.
12. Myönnettiin Haapajärven kennelseuralle alueet ajokokeita varten.
13. Keskusteltiin riistapeltojen teosta ja savikiekkojen ammunnasta. Korostettiin, että kyseinen toiminta vaatii aina luvan maanomistajalta.
14. Keskusteltiin talkootoiminnasta. Toivottiin seuran jäsenten tulevan metsästyskodan rakentamistalkoisiin lauantaina 14.8. klo 09.00 alkaen.
15. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Esko Myllylahti Juha Karsikas
puheenjohtaja sihteeri
Pentti Ampula Sauli Pakarinen
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja
Sauli Pakarinen
pöytäkirjan tarkastaja

HIRVIKOKOUS 20.4.2004

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 20.04.2004

HIRVIKOKOUS

Aika: 20.4.2004
Paikka: Seuran tontti
Läsnä: Esko Myllylahti, Juha Karsikas, Kauko Välioja, Katja Karsikas, Pentti Pesonen, Asko Nikula, Lasse Vallenius, Jorma Åvist, Juhani Åvist, Jukka Åvist, Juha Laukkanen, Tuula Laukkanen, Seppo Myllylahti, Keijo Hietala, Vesa Kuona, Mika Nybacka, Juha Tossavainen, Sauli Pakarinen, Lauri Ylitalo, Antti Järvikuona, Pentti Ampula, Leo Ikonen, Marko Niemikorpi, Kauko Liuska, Unto Liuska, Jouni Järvikuona, Onni Aarnos, Kaarlo Kopola, Vesa Jaakonaho ja Veikko Myllylahti.

1. Seuran puheenjohtaja ja hirviporukan metsästyksenjohtaja Esko Myllylahti avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Myllylahti ja sihteeriksi Juha Karsikas.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Kauko Välioja ja Katja Karsikas.
5. Käsiteltiin syksyn -04 hirvenmetsästystä. Hirviporukkaan ilmoittautui Esko Myllylahti, Juha Karsikas, Kauko Välioja, Katja Karsikas, Pentti Pesonen, Asko Nikula, Lasse Vallenius, Jorma Åvist, Juhani Åvist, Jukka Åvist, Mikko Åvist, Seppo Myllylahti, Keijo Hietala, Vesa Kuona, Mika Nybacka, Juha Tossavainen, Sauli Pakarinen, Lauri Ylitalo, Antti Järvikuona, Pentti Ampula, Leo Ikonen, Marko Niemikorpi, Niko Niemikorpi, Joonas Niemikorpi, Kauko Liuska, Unto Liuska, Jouni Liuska, Jouni Järvikuona, Onni Aarnos, Vesa Jaakonaho, Veikko Myllylahti, Marko Myllylahti, Mika Myllylahti, Manu Myllylahti, Kirsi Pesonen, Mika Karjalainen, Tuomo Nikula, Niilo Ampula, Esko Kopola, Kaarlo Kopola, Niilo Kopola, Esko Rantala, Sauli Sornikoski, Markus Sornikoski ja Rauno Järvikuona. Yhteensä 45 metsästäjää. Päätettiin anoa syksylle 40 hirvenkaatolupaa. Metsäkauriin lupia ei anota. Päätettiin myydä hirviä edellisen syksyn tapaan rakennushankkeen rahoittamiseksi.
6. Käsiteltiin seuran nylkyvajan ja kodan rakentamista. Rakentaminen alkaa lauantaina 24.04.2004 klo 09.00. Rakennuspäiviksi ja samalla talkoopäiviksi sovittiin joka viikon tiistai, torstai ja lauantai. Rakennusajat ovat seuraavat:
tiistai, aamuvuoro klo 09.00, iltavuoro klo 17.00
torstai, iltavuoro klo 17.00
lauantai, aamuvuoro klo 09.00, iltavuoro klo 17.00
7. Syksyn hirvijahtiin ilmoittautuneet velvoitettiin käymään rakennustalkoissa vähintään 80 tuntia hirvijahdin alkuun mennessä. Tekemättömästä talkootunnista veloitetaan syksyllä 3,75 € tunti. Rakennustalkoista vapautettiin Antti Järvikuona (rakennuspuiden lahjoitus), Mika Nybacka ja Marko Niemikorpi (työkoneiden lainaus rakennushankkeeseen). Uusille hirviporukkaan tulijoille jotka käyvät talkoissa 80 tuntia kesän aikana kynnysrahaksi sovittiin 85 €. Ilman talkootunteja kynnysraha on uusille 385 €. Toivottiin samalla tervetulleeksi rakennustalkoisiin kaikki Kuonan Metsästysseuran jäsenet ja kyläläiset. Hirvikodan valmistuttua se on kaikkien halukkaiden käytettävissä.
8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.45

Esko Myllylahti Juha Karsikas
puheenjohtaja sihteeri
Kauko Välioja Katja Karsikas
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja

VUOSIKOKOUS 14.3.2004

Kuonan Metsästysseura ry KOKOUSPÖYTÄKIRJA
Veivarinperäntie 265
85840 KUONA 20.04.2004

VUOSIKOKOUS

Aika: 14.3.2004
Paikka: Vittula
Läsnä: 21 seuran jäsentä

1. Seuran puheenjohtaja Esko Myllylahti avasi kokouksen.
2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Esko Myllylahti ja sihteeriksi Juha Karsikas.
3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Alpo Aho ja Veijo Myllylahti
5. Myönnettiin tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille.
6. Valittiin tilintarkastajiksi vuodelle 2004 Unto Vesamäki ja Onni Aarnos
7. Johtokuntaan vuodelle 2004 valittiin: Esko Myllylahti, Juha Karsikas, Esko Rantala, Juha Tossavainen, Katja Karsikas ja Kirsi Pesonen.
8. Jäsenmaksun suuruudeksi vuodelle 2004 päätettiin 15 euroa.
9. Jäsenkortin myyjiksi valittiin Kauko Välioja, Einari Karsikas ja Simo Ojala.
10. Vahvistettiin seuraavien koejäsenten jäsenyys: Pasi Ahola, Juhana Vesamäki, Niko Niemikorpi, Joona Niemikorpi, Niilo Kopola, Outi Salo, Petteri Murto, Paavo Kopola, Harri Nybacka, Henri Nybacka ja Juha Nybacka.
11. Otettiin uusiksi koejäseniksi Valtteri Ojala ja Vilma-Riikka Ojala.
12. Puollettiin Keski-Pohjanmaan Ajokoirakerhon koeanomusta.
13. Valittiin Ahveroisen lampitoimikunnan vetäjäksi Pentti Ampula.
14. Rakennustoimikuntaan valittiin Lauri Ylitalo, Pentti Ampula, Leo Ikonen, Juha Laukkanen, Veijo Myllylahti, Kauko Välioja, Jorma Åvist ja Veikko Myllylahti.
15. Johtokunnalle ja nimenkirjoittajille myönnettiin oikeus ottaa lainaa rakennushankkeeseen.
16. Keskusteltiin fasaanien hankkimisesta ja metsästyskurista seuran alueella.
17. Alpo Aho kertoi hirvikannasta yhdistyksen alueella.
18. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Esko Myllylahti Juha Karsikas
puheenjohtaja sihteeri
Alpo Aho Veijo Myllylahti
pöytäkirjan tarkastaja pöytäkirjan tarkastaja